فرش پرهام یادگاری از دل کویر ایران

فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش ارتباط با کارشناسان فروش
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش

153

تعداد کشورهای صادر شده
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش

32

تعداد نمایشگاههای سایر شهر ها
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش

89

تعداد طرح های ثبت شده
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش

400000

متر مربع تولید سالیانه

فروشگاه اینترنتی" فرش پرهام " از بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران می باشد که با مدیریت جناب آقای مهندس پناهیده در شهر هنرپرور کاشان شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل فعالیت خود را در زمينه بافت انواع فرش ماشيني مرغوب آغاز نمود.

فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش