فرش پرهام یادگاری از دل کویر ایران

فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان ارتباط با کارشناسان فروش
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان

153

تعداد کشورهای صادر شده
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان

32

تعداد نمایشگاههای سایر شهر ها
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان

89

تعداد طرح های ثبت شده
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان

400000

متر مربع تولید سالیانه

فروشگاه اینترنتی" فرش پرهام " از بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران می باشد که با مدیریت جناب آقای مهندس پناهیده در شهر هنرپرور کاشان شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل فعالیت خود را در زمينه بافت انواع فرش ماشيني مرغوب آغاز نمود.

فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان
فرش کاشان,قیمت فرش کاشان,خرید فرش,کارخانه فرش,قیمت فرش ماشینی,فرش ماشینی کاشان,فرش 700 شانه, فرش 1000 شانه,فرش 1200 شانه,فرش ارزان